Výpredaj
Kód: 709 | Značka: PORTAL

Mentoring - výchova k profesionálnímu dobrovoľníctví

€10,50 / ks
Skladom (2 ks)
MENTORING - Výchova k profesionálnemu dobrovoľníctvu. Publikácia ukazuje profesionálne dobrovoľníctvo – mentoring – v jeho historickom vývoji, identifikuje nielen osvedčené modely jeho realizácie, ale aj súčasný stav poznania v oblasti výskumu efektivity mentoringových programov.
Môžeme doručiť do:
24.09.2019
Kategória: Inštruktori
Záruka: 2 roky
Prezentuje výsledky zahraničných skúseností z projektov evaluácie mentoringových programov a ukazuje konkrétne postupy aj metodologické prístupy realizované v českom prostredí. Detailne sleduje predovšetkým problematiku hodnotenia kvality mentoringového vzťahu vo formálnom mentoringovom programe. Záverečné časti publikácie patria konkrétnym návrhom pre realizáciu profesionálneho dobrovoľníctva v praxi. Kniha je určená pre koordinátorov, manažérov a supervízorov mentoringových programov, dobrovoľníkov, pracovníkov s deťmi a mládežou, sociálnych pracovníkov, psychológov, rodičov aj študentov.
Mgr. Tereza Brumovská, M.Sc. absolvovala štúdiá občianskej spoločnosti na Fakulte humanitných štúdií UK v Prahe a odbor sociálnej práce na Univerzite v Goteborgu vo Švédsku. V súčasnej dobe je v doktorandskom štúdiu v medzinárodnom porovnávacom výskume mentoringu na Národnej írskej univerzite v Galway (toto štúdium prebieha vo Výskumnom centre pre rodiny a deti vo výskumnom programe UNESCO pre deti, mládež a občiansku angažovanosť). V rámci doktorandského výskumného projektu príležitostne prednáša o mentoringu.

Mgr. Gabriela Seidlová, Ph.D., vyštudovala psychológiu, špeciálnu pedagogiku a pedagogickú psychológiu na Pedagogickej fakulte UK v Prahe. Prednáša na Fakulte humanitných štúdií UK v Prahe a Pedagogickej fakulte UK v Prahe.