Kód: 403 | Značka: FREE TIME studio

Nášivka Odborka Fyzik - zelený stupeň

€1 / ks
Skladom (2 ks)
Nášivka používaná v Slovenskom skautingu, vyjadrujúca príslušnú odbornosť v určitej téme alebo zručnosti.
Kategória: Odborky - skauti
Záruka: 2 roky
Hmotnosť: 0.005 kg
Podmienky pre získanie nášivky podľa Slovenského skautingu: 

  • Na internete si pozriem aspoň 3 zaujímavé videá fyzikálnych pokusov a aspoň jeden z nich zrealizujem pred družinou. Pokusy sú iné, ako robíme bežne v škole.
  • Poznám všetky jednotky SI, viem ich pomenovať a vysvetliť. Vytvoril som originálny prehľad jednotiek SI do klubovne aj s kreatívnymi prvkami.
  • Dokážem zoradiť predpony veličín od najnižšej po najvyššiu (deka, hekto, koli, mega, giga, tera, peta, deci, centi, mili, mikro, nano, piko, femto), viem, akú majú hodnotu a ku každej nájdem jeden príklad zo sveta.
  • Demonštrujem pred družinou vybraný fyzikálny zákon a vysvetlím ho (napr. gravitácia, trenie ...).
  • Pozoroval som v prírode zaujímavý fyzikálny úkaz (napr. blesk, dúha, ozvena, povrchové napätie vody...) a urobil som o tom prezentáciu (powerpoint/referát) pre družinu alebo nástenku v klubovni.
  • Tri mesiace som si čítal o fyzike časopis, čítal som si články na internete alebo som si prečítal knihu.
  • Vyberiem si nejaký prístroj, čo máme doma (napr. smartfón, televízor, wi-fi), a pred družinou popíšem, ako funguje.
Špecifikácia
  • priemer: 32 mm
  • materiál: 100 % polyester
  • hmotnosť: 5 g