Kód: 449 | Značka: FREE TIME studio

Nášivka Odborka Miništrant - zelený lem

€1 / ks
1 - 3 dni
Nášivka používaná v Slovenskom skautingu, vyjadrujúca príslušnú odbornosť v určitej téme alebo zručnosti.
Môžeme doručiť do:
22.10.2019
Kategória: Odborky - skauti
Záruka: 2 roky
Hmotnosť: 0.005 kg
Podmienky pre získanie nášivky podľa Slovenského skautingu: 

 • 1. Miništrujem aktívne pravidelne aspoň 1 rok ( min. 1 x týždenne) a miništroval som na sv. omši, ktorá bola svojím obsahom netypická, napr. Biela sobota, svadba, krst alebo pohreb.
 • 2. Zodpovedná osoba (najstarší miništrant, kostolník) mi svojím podpisom potvrdí, že som počas jedného mesiaca  na sv. omšiach nevyrušoval a bol pre iných príkladom.
 • 3. Svojej družine popíšem a vysvetlím funkciu týchto bohoslužobných predmetov: kalich, purifikatórium, palla, korporál, miska, paténa, ampulky, lavabo, cibórium, kadidelnica, navikula (loďka), monštrancia.
 • 4. Miništroval som na dvoch pohreboch, jednej svadbe a asistoval som pri krste. Zúčastnil som sa krížovej cesty.
 • 5. Trikrát som čítal čítanie alebo prosby.
 • 6. Obsluhoval som na sv. omšiach  v mojej farnosti  a každú z nasledujúcich činností som minimálne 3-krát vyskúšal - prinesenie obetných darov a pripravenie obetného stola, umývanie rúk kňaza, zvonenie pri premenení, práca s paténou pri rozdávaní sv. prijímania, odnesenie očistených obetných nádob z obetného stola.
 • 7. Zistím základné informácie o sv. Dominikovi Sáviovi, patrónovi miništrantov a porozprávam o ňom svojej družine.
 • 8. Chápem, že som skaut, aj keď miništrujem, a som pripravený kedykoľvek poskytnúť prvú pomoc v kostole, keď to bude treba. Dokážem nasledujúce:

       a) viem, kde je lekárnička v mojom kostole (ak nie je, pomôžem ju pánovi farárovi vytvoriť)

       b) strata vedomia a pád

       c)  úraz hlavy

       d) popálenina spôsobená kadidlom alebo sviečkou

 • 9. Viem vymenovať a popísať jednotlivé časti sv. omše.
 • 10. Zistím základné informácie o kostole, v ktorom miništrujem, a kedykoľvek viem odpovedať na otázky o ňom.
Špecifikácia
 • priemer: 32 mm
 • materiál: 100 % polyester
 • hmotnosť: 5 g