Kód: 235 | Značka: FREE TIME studio

Nášivka Výzva Biely štít

€1,30 / ks
1 - 3 dni
Oficiálna programová nášivka Slovenského skautingu pre vekovú kategóriu skauti a roveri.
Kategória: Výzvy
Záruka: 2 roky
Hmotnosť: 0.005 kg
Výzva sa plní počas letného tábora. Nie ju možné plniť počas roka. Môžu ju plniť skauti a skautky staršie ako 13 rokov.

Skaut, ktorý sa rozhodne pre plnenie tejto výzvy, si vyrobí 10 drevených placiek (krúžkov) a na každú jednu napíše ,,1P“. Spoločne s oddielovým vodcom mu pridelia osobného tútora na túto výzvu. Následne sa každý večer na tábore počas plnenia výzvy rozpráva so svojím tútorom, ako sa mu darilo, respektíve nedarilo dodržiavať 10P zásady. Za každé porušenie jednej z 10P zásad musí spáliť jednu placku. Ak porušil počas dňa viac 10P zásad - musí spáliť za každé jedno porušenie jednu placku.

Podmienky na získanie nášivky

Po dobu celého tábora (minimálne však 10 dní) dodržiavam zásady skautského života charakterizované 10P zásadami a na konci tábora mi zostane aspoň 1 z 10 placiek.


10 P:

Priateľstvo - k ostatným sa správam priateľsky, ovládam hnev, som veselej mysle, mám radosť z úspechu druhých

Poslušnosť - dobrovoľne sa slušne správam, záujmy družiny sú pred vlastnými, dodržiavam táborový poriadok

Pravdivosť - neklamem, nepreháňam, nesklamem dôveru ostatných, dodržím dané slovo

Priamosť - mám úctu k starším ľuďom, kritiku hovorím adresujem vždy tomu, komu patrí a priamo do očí - nie za jeho chrbtom (neohováram), čestne jednám s ostatnými, slušne rozprávam

Pracovitosť - dokončím začatú prácu, nepriživujem sa na ostatných, som ochotný k práci, mám radosť z práce

Pripravenosť - bez požiadania poskytnem pomoc, vykonám denne aspoň jeden dobrý skutok

Príkladnosť - pozdravím, slušne sa správam, vydržím mlčať, skromne vystupujem, mám pevnú vôľu

Poctivosť - hrám čistú hru, cudzie veci sú tabu, k spoločným veciam sa správam ako k vlastným, som spravodlivý pri delení

Príroda - mám záujem o poznanie prírody, v prírode sa správam ticho, pomáham prírode

Poriadnosť - udržujem si slušný zovňajšok (nenosím špinavé veci), čistotu (umývam si zuby ráno a večer, každý deň sa opláchnem od pása hore a umyjem si nohy a aspoň každý druhý deň sa umyjem celý), zúčastňujem sa ranného cvičenia, mám poriadok v stane a tiež v jeho okolí.

 

Špecifikácia

  • rozmer: 35 x 47 mm
  • materiál: 100 % polyester